IMV en de Nasdaq

Afgelopen week kwam dan de lang verwacht offering van IMV. Ik had persoonlijk verwacht dat de offering pas zou plaats vinden na de bekendmaking van de diverse trial results. Dit is namelijk iets dat je vakaer ziet bij biotech bedrijven. Eerst goed nieuws en dan direct van die hogere prijs gebruik maken om geld op te halen. Waarom IMV niet voor dit scenario heeft gekozen is me niet duidelijk. Ik heb dan ook een mail gestuurd naar de CFO. Ik vroeg hem naar de timing en vooral ook naar de grote korting. Als je kijkt naar de MA50 (50 daags gemiddelde), dan ligt dat boven de 7.00. De koers van 5.45 betekent dus een korting van ruim 20%.

De CFO mailde vrij snel terug en nodigde me uit om hem komende week te bellen. Dan kan hij me alles duidelijk uitleggen. Wel stuurde hij een overzicht mee van recent follow on offerings.

Hij gaf er verder geen uitleg bij. Vooral de laatste kolom is van belang. Je ziet dat de koersen, gemiddeld genomen, een daling laten zien van 6.8%. Kortom, na de offering herstelt de koers. In ieder geval gaat hij me komende week meer vertellen over de strategie van deze offfering. Ik ga dan ook nog geen conclusies trekken tot ik hem gesproken heb.

IMV misschien al in 2021 op de markt!

Het is bij biotech altijd risico’s afwegen. Het belangrijkste punt is natuurlijk de pipeline en de time line van de pipeline. Nu kijk ik graag naar vergelijkingen. Zo weet je of een bedrijf onder dan wel overgewaardeerd is.

Als we kijken naar LOXO in relatie tot IMV, dan is IMV momenteel zwaar ondergewaardeerd. Op de site van LOXO (https://www.loxooncology.com/company/overview) kan je mooi de voortgang zien door de jaren heen. Begin van dit jaar is LOXO overgenomen tegen $235 per aandeel. Omgerekend is dat 8 miljard!

Met dit in mn achterhoofd vroeg ik aan de CEO van IMV de vraag wanneer hij de BreakThrough status verwacht en wanneer de NDA mogelijk is. Zijn antwoord, in BT status in Q2-Q3 en NDA in 2021.

Natuurlijk is dit allemaal afhankelijk van de data die nog moet komen. Maar als dit allemaal loopt zoals het moet lopen, dan gaat IMV de komende 2 jaren flink omhoog….potentieel tenbagger! (1000%)