Immunovaccine update! ($IMV)

Twee dagen geleden maakte Immunovaccine de resultaten bekend van haar Phase I RSV vaccine onderzoek. De resultaten waren boven verwachting en in het persbericht werd gerept over onderhandelingen met partners. Maar wat is nu eigenlijk RSV? Daar hebben we Wikipedia voor:

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een virus dat gezien wordt als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. Voor volwassenen blijft het dan bij deze verkoudheid, maar vooral bij zeer jonge kinderen kan de verkoudheid overslaan op de lagere luchtwegen. Het virus wijkt af van de meeste virussen in het feit dat het gedurende het leven verschillende ziekte-episoden kan veroorzaken: immuniteit is niet levenslang.

Het RS-virus komt zoveel voor, dat ieder kind er wel een keer mee wordt besmet in de eerste levensjaren. Zeker kinderen die op een kinderdagverblijf verblijven, krijgen het al in hun eerste levensjaar. Het virus wordt overgedragen door direct contact (handcontact, knuffelen, inademen van uitgehoeste lucht). Baby’s raken vaak besmet door contact met een volwassene die gewoon verkouden lijkt. De symptomen zijn dan vaak hoesten, moeilijker ademhaling en soms lichte koorts. Bij ernstige vormen moet soms tijdelijk (enige dagen) wat extra zuurstof worden gegeven waarvoor dan opname noodzakelijk is. Dit treedt op bij ongeveer 1 op de 100 gevallen

Vooral kleine kinderen en  ouderen kunnen veel last krijgen en moet dan ook opgenomen worden. De markt voor RSV behandeling groeit dan ook enorm.

Respiratory Syncytial Virus Treatment Market Will Surpass $2.3 Billion by 2024, says GlobalData

De manier waarop het RSV vaccine van IMV werkt, wordt hieronder goed uitgelegd (bron):

RSV: een infectie die moeilijk te bestrijden is
Het Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RSV, is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van virale luchtweginfecties bij jonge kinderen. Kinderen met een hoog risico op verwikkelingen door RSV worden soms preventief behandeld om de infectie te voorkomen, maar deze behandeling is duur en werkt niet therapeutisch. Kinderen met RSV-infecties worden vaak gehospitaliseerd en krijgen voornamelijk een ondersteunende therapie. Een medicijn dat de RSV-infectie efficiënt onderdrukt, bestaat immers nog niet. RSV-infecties komen ook vaak voor bij ouderen, die hierdoor ernstig ziek kunnen worden.

Op zoek naar een RSV-vaccin: liever voorkomen dan genezen
Eerdere pogingen om een vaccin tegen RSV te ontwikkelen, mislukten flagrant. Een vaccin moet ons immuunsysteem in staat van paraatheid brengen zodat het ons kan beschermen tegen een virus. Doorgaans vertrekt men bij de onretwikkeling van een vaccin van manteleiwitten van het geviseerde virus, dit zijn eiwitten aan de buitenkant van het virus. Veel onderzoekers en farmaceutische bedrijven mikken voor een RSV-vaccin op twee grote manteleiwitten, F en G, maar vooralsnog kennen deze benaderingen weinig succes.

Bert Schepens en Xavier Saelens (VIB/UGent) zochten een alternatieve strategie om het virus te lijf te gaan. Ze focusten op een klein, schijnbaar onbeduidend manteleiwit van RSV, het zogenaamde Small Hydrophobic eiwit (SHe). Bij een infectie met RSV merkt het immuunsysteem dit viraal eiwit nauwelijks op.  Daarom koppelden de onderzoekers SHe aan een andere molecule, genaamd KLH. De combinatie SHe-KLH zwengelde de antilichaam-productie in de proefdieren wel aan.

Niewe vaccin blijkt beschermend te werken bij proefdieren
In vitro slaagden de SHe- specifieke antistoffen er  niet in om het RSV-virus uit te schakelen. Maar wanneer  muizen die met het SHe-vaccin waren gevaccineerd waren wel degelijk beschermd tegen het virus. De groei van RSV in het longweefsel van de proefdieren verminderde sterk, en de dieren werden niet ziek. De experimenten werden overgedaan bij katoenratten, die van nature heel gevoelig zijn voor RSV-infecties. De resultaten werden bevestigd: vaccinatie met SHe-KLH onderdrukte het vermeerderen van RSV in het longweefsel van de besmette katoenratten.

Verrassend werkingsmechanisme
Omdat er geen neutraliserende antistoffen teruggevonden werden in het bloed, moest het vaccin via een ander mechanisme beschermen. Dat mechanisme ontrafelden de onderzoekers eveneens. De toegediende antistoffen kunnen macrofagen (cellen die lichaamsvreemde deeltjes opnemen) in de luchtwegen zodanig prikkelen dat ze de virushaarden ‘opeten’ (fagocyteren).
Bert Schepens (VIB/UGent): “Deze alternatieve manier om RSV te verschalken werd nooit eerder onderzocht en is precies de weg die dit nieuwe kandidaat-vaccin in gang zet. De kans is groot dat het SHe-gebaseerde vaccin zal gekoppeld worden aan andere kandidaat-vaccins gericht tegen de grotere manteleiwitten van het virus, om naast het prikkelen van macrofagen ook de productie van neutraliserende antistoffen op te wekken.”

Momenteel wordt er door talloze bedrijven gewerkt aan een RSV vaccine. Kijk maar eens naar onderstaande afbeelding, afkomstig uit http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Advances_RSV_Vaccine_Research_Development_A_Global_Agenda.pdf

rsv
Het middel van Novavax is recent geflopt in Phase 3. Oorzaak ligt waarschijnlijk in het lage aantal besmettingen tijdens de test. Waarschijnlijk gaan ze een nieuwe Phase 3 doen.

Je ziet dus dat bijna alle grote Pharma jongens actief zijn op dit gebied. Maar IMV is het enige bedrijf dat werkt aan de SH proteine. Ze hebben hier ook wereldwijd de rechten voor. Ze zijn nu in onderhandeling met enkele grote partijen. Ik verwacht echt dat er een mega deal aan komt. Ik heb mailwisseling gehad met de CEO. Hij zei het volgende:

Yes it could happen by Q4 2016 but as it is one of our main asset I don’t want to rush into a deal just to make a news. This target has a great potential and we own exclusive worldwide rights. I want to make sure we get the best possible deal.

Kortom, het spel wordt hard gespeeld en ze willen het maximale eruit halen. Dat is de juiste instelling! Kortom, ik blijf lekker long in Immunovaccine en zie met grote interesse de komende deals tegemoet!

Be the first to comment

Leave a Reply