IMV en de Nasdaq

Afgelopen week kwam dan de lang verwacht offering van IMV. Ik had persoonlijk verwacht dat de offering pas zou plaats vinden na de bekendmaking van de diverse trial results. Dit is namelijk iets dat je vakaer ziet bij biotech bedrijven. Eerst goed nieuws en dan direct van die hogere prijs gebruik maken om geld op te halen. Waarom IMV niet voor dit scenario heeft gekozen is me niet duidelijk. Ik heb dan ook een mail gestuurd naar de CFO. Ik vroeg hem naar de timing en vooral ook naar de grote korting. Als je kijkt naar de MA50 (50 daags gemiddelde), dan ligt dat boven de 7.00. De koers van 5.45 betekent dus een korting van ruim 20%.

De CFO mailde vrij snel terug en nodigde me uit om hem komende week te bellen. Dan kan hij me alles duidelijk uitleggen. Wel stuurde hij een overzicht mee van recent follow on offerings.

Hij gaf er verder geen uitleg bij. Vooral de laatste kolom is van belang. Je ziet dat de koersen, gemiddeld genomen, een daling laten zien van 6.8%. Kortom, na de offering herstelt de koers. In ieder geval gaat hij me komende week meer vertellen over de strategie van deze offfering. Ik ga dan ook nog geen conclusies trekken tot ik hem gesproken heb.

Be the first to comment

Leave a Reply