Update Integragen

Integragen

Ik heb een gesprek gehad met de CFO en alles wat ik hier dus neer pen is mijn interpretatie. Haar Engels is niet 100% dus ik heb mn best gedaan om alles zo goed mogelijk door te vragen.

Ik vroeg natuurlijk als eerste naar de slechte koersontwikkeling en wat ze daar aan kunnen doen. Ze vertelde me dat het management ook teleurgesteld is in de koersontwikkeling. Vooral omdat het volledige management ook aandeelhouder is. De oorzaak is simpel. Er is een verkopende partij. En die partij moet verkopen omdat het een fonds betreft dat wordt opgeheven. Zo kon me niet vertellen hoeveel stukken er nog aankomen. Maar ze zijn in ieder geval op de hoogte gesteld door de verkopende partij.

Dan de stand van zaken, het belangrijkste. Mij werd nogmaals bevestigd dat ze op het punt van break even staan. Er is dus geen extra financiering nodig voor de gewone bedrijfsvoering. Dus er is 0.0 gevaar voor verwatering. Wel vertelde ze me dat als er een overname gedaan wordt, als die er komt, er natuurlijk wel extra financiering nodig is.

Er staan nieuwe projecten op stapel en daar wordt in de toekomst de markt nader over geïnformeerd. Ook is toegezegd dat ze willen proberen de markt vaker te informeren.

Conclusie

De huidige aandelenkoers weerspiegelt aldus de CFO niet de huidige waarde van het bedrijf. Door de aanwezigheid van een verkopende partij wordt de koers gedrukt. Bedrijfsmatig staat het bedrijf er gewoon goed voor en lonkt voor het eerst in jaren winstgevendheid. Voor de belegger met een lange termijn visie is er nu een instapmoment. Voor de belegger met een korte termijn visie, laat dit fonds liggen. Ga pas long bij hoge volumes want dan is de kans het grootst dat de verkopende partij zijn laatste stukken gaat aanbieden.

Ik ga nu proberen te achterhalen wie de verkopende partij is ­čÖé en natuurlijk inschatten hoeveel stukken er nog zijn.

Be the first to comment

Leave a Reply