Update Lucibel

Natuurlijk baal ik van het koersverloop, want de cijfers waren ok. Hieronder een resume van een analisten rapport dat ik zojuist binnen kreeg.

Na enkele jaren van verliezen zijn de resultaten over de eerste helft van 2023 op operationeel vlak weer positief geworden en netto (respectievelijk € 288.000 en € 179.000), dankzij de strategie om zich te heroriënteren op de activiteiten met de hoogste marge gegroepeerd in de 2 verticale lijnen van scenografische en cosmetische verlichting.

De halfjaarlijkse stijging van 25% (5 miljoen euro), die al in juli werd gepubliceerd, werd gedreven door de ‘nugget’ Procédés Hallier (+21%), die de trend van 2022 voortzet met grote projecten scenografisch, en door Lucibel.le Paris (+237%) dankzij het OVE-masker in B2B- en B2C-versies.

Zo steeg de brutomarge van het ene halfjaar op het andere met ruim 15 punten tot een recordniveau van 69,4%. De herstructurering, die eind vorig jaar werd afgerond, maakte het mogelijk de persoonlijke kosten met 14% te verlagen, ondanks het aannemen van sales mensen in Lucibel.le Paris om de sterke groei te ondersteunen. Heronderhandelingen over contracten hebben tegelijkertijd geleid tot een verlaging van de externe kosten met 15%. De halfjaarlijkse EBIT bereikte onze jaardoelstelling (€ 0,29 miljoen), maar we verhogen onze doelstelling niet onmiddellijk om conservatief te blijven,. We zijn in afwachting van een verlenging van de exclusiviteitsclausule met DIOR. Ook zijn we benieuwd naar de resultaten van de versterking van de marketingstrategie van OVE-masker voor individuen (Persoonlijke training Dior in Spas).

Twee grote projecten (circadiaanse scenografie van licht en luxe lederwaren) genereerden echter hun waarde eerste omzet in dit tweede halfjaar, en vertegenwoordigen een lange termijn potentieel dat gedeeltelijk in onze voorspellingen is geïntegreerd. Het geconsolideerde eigen vermogen keerde eind juni dankzij de kapitaalverhoging terug naar een positief terrein van € 480.000 afgelopen april en de positieve RN op S1; de netto financiële schuld werd verlaagd tot € 3,37 miljoen. Lucibel heeft besloten om LiFi te integreren in zijn “cosmetische licht”-branche, een markt met een zeer aanzienlijk potentieel
zou volgend jaar kunnen beginnen, een jaar van tevoren.

Bevestiging over de eerste helft van een herstel dat in volle gang is, na een lange geschiedenis van
verliezen, bevestigt de strategie van heroriëntatie op activiteiten met de hoogste marge en de hoogste groei. Nu het geconsolideerde eigen vermogen weer positief wordt en er een horizon van commerciële vooruitzichten isnu dichterbij voor LiFi, lijkt het ons dat het momentum ideaal aan het worden is
Beleggers zijn opnieuw geïnteresseerd in het aandeel. Wij bevestigen onze reële waarde van € 1,24.

Leave a Reply